Порівняння ефекту від комбінованої терапії міо-інозитолом і комбінованими оральними контрацептивами (КОК) або тільки КОК, на метаболічні, ендокринні та клінічні показники при синдромі полікістозних яєчників.

М.Міноззі та співавт.

The effect of a combination therapy with myo-inositol and a combined oral contraceptive pill versus a combined oral contraceptive pill alone on metabolic, endocrine, and clinical parameters in polycystic ovary syndrome.  M. Minozzi et al. (Gynecological Endocrinology, November 2011; 27(11): 920–92)

 

РЕЗЮМЕ.

Мета. Порівняти ефекти комбінованих оральних контрацептивів у поєднанні з міо-інозитолом на ендокринні, метаболічні та клінічні показники у пацієнток з синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ).

Методи. 155 пацієнток з СПКЯ були включені у це проспективне відкрите клінічне дослідження. Пацієнтки були розділені на 2 групи. 1-а група отримувала тільки КОК (етинілестрадіол 30 мг / гестоден 75 мг), 2-а група отримувала КОК у поєднанні з міо-інозитолом у дозі 4 000 мг, протягом 12 місяців.

Результати. Терапія КОК + міо-інозитол продемонструвала більш виразне зниження показників гірсутизму (згідно зі шкалою Феррімана-Голлвея) у порівнянні з терапією тільки КОК. Комбінована терапія (КОК + міо-інозитол) значно зменшила гіперінсулінемію. Відмічений позитивний вплив на рівні інсуліну і глюкози натще серце, за допомогою моделі оцінки гомеостазу відмічалося зниження резистентності до інсуліну, в той час як у групі КОК суттєвих змін не спостерігалося. Рівень андрогенів у сиворотці крові знизився в обох групах, але значне зниження спостерігалося в групі комбінованої терапії.

Ліпідний профіль покращився в групі комбінованої терапії, за рахунок зниження рівня ліпопротеїнів низької щільності та підвищення рівня ліпопротеїнів високої щільності.

Висновки. Дані показують, що поєднання комбінованих оральних контрацептивів та міо-інозитолу може бути більш ефективним при контролі ендокринного, метаболічного і клінічного профілю у пацієнток з СПКЯ, ніж терапія тільки КОК. Отже, комбіноване лікування може стати більш ефективним терапевтичним вибором для лікування СПКЯ.

ДИВИТИСЬ ОРИГІНАЛ